FAQ

Najcz???ciej zadawane pytania

Czy zarejestrowanie si? w serwisie jest konieczne aby umie??ci? wpis?

Tak, jedynie zarejestrowani u??ytkownicy maj? mozliwo??? zg??osi? oobiekt do bazy. Rejestracja jest prosta oraz nie wymaga du??o czasu. Dzi?ki niej b?dziesz móg?? korzysta? ze wszystkich funkcjonalno??ci serwisu.

Czy ka??dy mo??e doda? og??oszenie?

Niemal wszyscy mog? zamie??ci? ofert? dotycz?c? krótkotrwa??ego wynajmu b?d?? wypo??yczenia pod waruniekm, ??e s? w??a??cicielami zg??aszanego obiektu.

W jaki sposób mo??na doda? og??oszenie?

Aby doda? og??oszenie nale??y wype??ni? formularz. Wszystkie wymagane pola musz? zosta? wype??nione przed zg??oszeniem. W przeciwnym razie og??oszenie nie zostanie zaakceptowane. Pami?taj, ??e im bardziej dopracowane zg??oszenie tym wi?ksza szansa, ??e kto?? je zauwa??y.

Jakie rodzaje kwater mog? znale??? na sudety24h.pl?

Na naszej stronie mo??esz znale??? bardzo du??o ró??norodnych ofert takie jak: pokoje, mieszkania, pensjonaty, domy, apartamenty, agroturystyka, domki letniskowe, domy wczasowe, hostele, kempingi oraz wiele innych.


Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartament [7]
 • Domek Letniskowy [0]
 • Hostel [0]
 • Hotel [1]
 • Kemping [0]
 • Motel [0]
 • Pensjonat [3]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [1]


Region
 • G??ry Wa??brzyskie [9]
 • Jelenia G??ra [1]
 • Karpacz [2]
 • Kotlina K??odzka [1]
 • ??wierad??w Zdr??j [1]
 • Szklarska Por?ba [0]


Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 14